Đã Đóng

Photoshop Model Postproduction Retouch.

Job Description:

I need an Experienced Post-Production Photo retouch for model for 50 photos.

I will send 2 photos for test.

Kĩ năng: Photoshop, Chỉnh sửa hình ảnh, Adobe Lightroom, Nhiếp ảnh, Photo Retouching

Về khách hàng:
( 14 nhận xét ) MBACKE, Senegal

ID dự án: #35439115