Đang Thực Hiện

Private Bid for Nova

Project per convo discussion.

details of this project were worked out through convo. this listing is for nova only.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: private project discussion, private listing, photoshop project bid, details bid, bid project photoshop, bid private project, bid listing, private bid, bid details, bid private work, bid private contracts

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Clearwater, United States

Mã Dự Án: #1714480

Đã trao cho:

NovaStudios

As discussed

$40 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.9