Product photos - Beach Tents

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Product photos for beach tents

2 different colour ways

Wanting pics on beach and also in studio with white background

Ideally looking for someone who can style the shoot with 1-2 props

Photoshop Chỉnh sửa hình ảnh Nhiếp ảnh Thiết kế đồ họa Thiết kế Photoshop Adobe Lightroom Adobe Photoshop Affinity Photo After Effects Local Job Product Development Product Marketing Product Photography Biên tập video Video Post-editing Video Processing Sản xuất video Kỹ thuật Video

ID dự án: #37056706

Về dự án

4 tuần trước đang mở

Địa điểm: Sydney, Australia