Đang Thực Hiện

Project for gfxpartner #7

Project for GfxPartner. As always. As discussed. Making a photo-looking product designs, as they would be designed in photo studio. :)

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: photo studio, gfxpartner, product photo studio, studio project, photoshop studio photo, photo studio project, studio photo, project single product, companies looking shirt designs, photoshop photo designs, data mining project looking, project looking web designer, project photo studio, project cover page designs, photoshop studio, making designs photoshop

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Riga, Latvia

Mã Dự Án: #1665288

Đã trao cho:

gfxpartner

Please check Your PMB, Thanks...

$50 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
5.5