Đang Thực Hiện

Project fo Shanefly

Discuss in chat but project will be same as last working with same 2 images but different Logo design.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: logo design different online business, project logo design adobe illustrator, photoshop chat, logo photoshop project, logo design project report, award logo design project post price, project flow design images, logo design different website, logo design european union project, free sample logo design project proposal, logo design international project

Về Bên Thuê:
( 94 nhận xét ) Gold Coast, Australia

Mã Dự Án: #4548128

Đã trao cho:

shaynefly

Ready to go :)

$40 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

rabiulhassan2

hi, let's start

$35 USD trong 3 ngày
(70 Đánh Giá)
5.3
MusamimDesign

Check PMB ..............

$40 USD trong 2 ngày
(13 Đánh Giá)
3.4
Predan

Hello there , check your inbox please. Cheers!

$30 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.8