Đang Thực Hiện

PSD into Editable CDR

7 files in PSD which need to be converted into editable CDR.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: psd cdr editable, psd cdr files, photoshop cdr, cdr photoshop, need psd html converted, cdr convert psd, converta cdr para psd, converter cdr file psd, psd cdr, prayfoundation, convert cdr file psd, cdr files, files cdr, converter cdr para psd, convert java need files, cdr psd

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Amsterdam, Netherlands

Mã Dự Án: #1037232

Đã trao cho:

Sanleon

Hi Vj, Thanks for the project posted. Regards Sanleon

$210 USD trong 7 ngày
(49 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

shabanehsan

lets start..i have 9years experience in this field. i am ready to do this project..thanks..

$210 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
5.3