Đang Thực Hiện

rajesh only 3

Hey Rajesh,

Job as per discussion............................................................................

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: per discussion, fphoto, rajesh kumar accountant, rajesh ghosh, rajesh parekh ontario, rajesh dangwani, rajesh mohanasundaram, rajesh singh novell, rajesh londhe creative head, rajesh mehar, rajesh shankar advocate ranchi

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1616056

Đã trao cho:

RajeshSrivastav

Thanks for this project.

$60 AUD trong 1 ngày
(340 Đánh Giá)
7.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

Djdesign

Let's Start! Can be done more details in pm

$60 AUD trong 1 ngày
(1027 Đánh Giá)
7.9
suganyapandian

editing photo is my profession. i can complete this project soon with greater quality..

$50 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0