Đã hoàn thành

rajesh only 6

Hey Rajesh,

Please quote for the job you have already received.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

thank you.

Liz

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: liz, fphoto, job quote form, job quote examples, free sample renovation job quote, freelance job quote template, business form job quote, thank notes job bidding invitation, wordpress job quote plugin, job quote generator, thank opportunity job bid, thank opportunity provide quote

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1711726

Đã trao cho:

RajeshSrivastav

Thanks for more work.

$35 AUD trong 0 ngày
(340 Đánh Giá)
7.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

rabiulhassan2

Hello Sir/Mam. Please check PM

$30 AUD trong 1 ngày
(221 Đánh Giá)
6.4
asankasanjaya

I will use my whole time and the best skills for this project.

$30 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0