Đã hoàn thành

rajesh only 7

Hi Rajesh,

Please bid for the project already received.

......................................................................................

Liz

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: liz, fphoto, iphone app developer project bid, develop project bid list, software project bid exchange, graphic design project bid, project bid, crm project bid, aspnet project bid, review project bid sites, project bid interior design singapore, gravity spot project bid

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1742285

Đã trao cho:

RajeshSrivastav

Thanks for more work.

$33.5 AUD trong 0 ngày
(348 Đánh Giá)
7.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

rabiulhassan2

Please Check PM

$100 AUD trong 0 ngày
(231 Đánh Giá)
6.4
pervas

Dear sir I hope can do your work easily. please check MP.

$30 AUD trong 1 ngày
(42 Đánh Giá)
3.9
victoralvarez

Fast ,friendly and Professional thank u.

$100 AUD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0