Đã Hủy

Sencha based android app needed(2) - repost

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹75000 cho công việc này

bakertesz

Hi, I'm interested taking this job ..... I'm willing to give you quality results. Talk to you soon.

₹38888 INR trong 35 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
OP3NSOURC3

lets start right away...

₹111111 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0