Đóng

Take some Photos

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $87 HKD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$65 - $115 HKD / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Need a freelance photographer going through the trip with me

Cape Town, South Africa

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online