Thiết kế Pop Up (Có animation) Game 2D -- 4

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thiết kế popup mới cho game. Popup có animation.

Đã có ý tưởng và hình demo, cần thiết kế pop up theo style hiện có của game.

Yêu càu của pop up trong file đính kèm.

Vui long inbox để biết thêm chi tiết.

Photoshop

ID dự án: #12632174

Về dự án

Dự án từ xa 7 năm trước đang mở