Đã Đóng

Thiết kế Pop Up (Có animation) Game 2D -- 4

Thiết kế popup mới cho game. Popup có animation.

Đã có ý tưởng và hình demo, cần thiết kế pop up theo style hiện có của game.

Yêu càu của pop up trong file đính kèm.

Vui long inbox để biết thêm chi tiết.

Kĩ năng: Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12632174