Đã Đóng

wedding photos

We're having a wedding for my daughter at home with just the family. Need a freelance photographer to take just a few shots of the bride and groom before the wedding on Dec. 5th.

Duration: 1-2 hours

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Chỉnh sửa hình ảnh

Địa điểm: Port Jefferson, United States

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Port Jefferson, United States

ID dự án: #28305345