Đã hoàn thành

155825 AJAX chatsystem

I need someone to add additional functionality to a chat program I have...

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: ajax chat, ajax chat php, ajax chat program, php ajax chat, add ajax, chat php ajax, php chatsystem, chat ajax php, ajax add, php chat ajax, chat ajax, ajax php chat, chat program

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

ID dự án: #1902010

Được trao cho:

valantsl

Good day. Can be done ASAP. Quality guaranteed! Thank you, Valant.

$105 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0