Đã hoàn thành

154337 AJAX / PHP Expert Only

Please see text file

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: ajax php, ajax php expert, ajax php file, ajax file, ajax text, ajax php text

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét )

Mã Dự Án: #1900521

Đã trao cho:

olegksl

Can fix your code or switch to mine, escrow will be required.

$55 USD trong 1 ngày
(133 Đánh Giá)
6.1