Đang Thực Hiện

143490 another lance clone project

Just another elance/scriptlance clone project.

Before you bid:

1. Cost must be under $400

2. Script must already be built

3. Live demo sent via PMB

4. I Prefer PHP

5. No messy code

Now... you can bid:)

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: pmb elance, another, bid project elance, clone php ajax, project elance, elance clone scriptlance, php script elance clone, clone project, elance clone demo, php elance clone script, elance clone php script, pmb script clone, lance script clone, lance project script, clone elance script, scriptlance pmb, script lance clone, php lance script, php elance clone, live demo pmb, lance project php, elance php script, elance php, elance clone project, elance clone ajax

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Robina, Australia

Mã Dự Án: #1889666