Đang Thực Hiện

CC Avenue and Cellpay Payment Gateway module On CS cart

Need a programmer who can install Cc avenue and Cellpay module on our CS Cart website. The project should be installed as per standards of cs cart system, the status on cs cart should be updated as failed if the payment is failed and validated if the payment is received.

Need a programmer who immediately can start the work and finish it within two to three days

.Budget USD 100

Kĩ năng: AJAX, HTML, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: usd 305, payment status pending, cc++, CC, php project payment gateway, php payment module programmer, payment gateway ajax php, can payment gateway, ajax cart module, project payment gateway php, module gateway, install payment gateway php website, gateway Module, can install gateway payment website, payment 100, can install payment website, payment gateway cart, shoppingmantra, payment gateway project php, avenue cart, avenue payment, payment gateway php website, need programmer cart, gateway cart, project status ajax

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) mumbai, India

ID dự án: #1631892

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

kssoftphp

I am ready

₹7000 INR trong 3 ngày
(47 Nhận xét)
6.6