Đang Thực Hiện

CC Avenue and Cellpay Payment Gateway module On CS cart

Need a programmer who can install Cc avenue and Cellpay module on our CS Cart website. The project should be installed as per standards of cs cart system, the status on cs cart should be updated as failed if the payment is failed and validated if the payment is received.

Need a programmer who immediately can start the work and finish it within two to three days

.Budget USD 100

Kỹ năng: AJAX, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: usd 305, payment status pending, cc, php project payment gateway, php payment module programmer, payment gateway ajax php, ajax cart module, project payment gateway php, module gateway, gateway module, install gateway payment website, payment 100, payment gateway cart, shoppingmantra, payment gateway project php, avenue cart, avenue payment, payment gateway php website, need programmer cart, gateway cart, project status ajax, cart payment gateway, gateway project, payment gateway programmer, cart payment module

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) mumbai, India

Mã Dự Án: #1631892

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

kssoftphp

I am ready

₹7000 INR trong 3 ngày
(47 Đánh Giá)
6.6