Đang Thực Hiện

119715 clone of website.

please see attachments for requirements and details

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, HTML, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1865885

Được trao cho:

kabirchy

Hi, Here is the bid as discussd in PMB. Thanks

$350 USD trong 12 ngày
(1098 Đánh Giá)
8.7