Đang Thực Hiện

134006 Contats Importer Script

We need a script to import email addresses and names from Yahoo, Gmail, AOL, MSN, Hotmail, Lycos, Outlook etc address books using PHP and cURL.

Cheapest bid wins.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: outlook yahoo gmail hotmail, yahoo aol hotmail gmail, aol hotmail gmail, aol gmail yahoo hotmail, yahoo gmail hotmail aol, hotmail yahoo aol gmail, yahoo hotmail aol, php curl ajax, msn outlook, outlook script, outlook aol gmail, php ajax outlook, php curl import, gmail php curl, gmail msn php, import msn script, aol hotmail yahoo, php curl yahoo bid, import email gmail, import addresses, hotmail php curl, hotmail outlook script, aol php script, php gmail aol, yahoo hotmail aol gmail

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Bucharest, Romania

Mã Dự Án: #1880177