Đã hoàn thành

5957 For zerg911

For invitation and 4 other requests as discussed,

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: zerg, invitation php

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Springwood, Australia

ID dự án: #1756826

Được trao cho:

zerg911

"invitation system" + the 1st, the 2nd and the 4th points from your list. the 3rd point (ajax improvements) we should discuss additionally. I will think what is possible to improve and I ask you to think a little about Thêm

$275 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0