Đang Thực Hiện

131942 goodreads clone

Hi,

I need a full functional and graphical clone of www.goodreads.com.

Just ask me, if you have further questions.

Best regards, Susan Maier

'susim20000 Design'

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: goodreads clone, clone goodreads, questions. best, questions best, goodreads com, susan, goodreads, clone php ajax, ask clone, graphical questions

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Germany

Mã Dự Án: #1878112