Đang Thực Hiện

129952 Jobplanner Rev1

As described in attachement

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876120

Đã trao cho:

flashzeus

Hi! Ready start. As discussed. Denis. With best regards.

$190 USD trong 3 ngày
(194 Đánh Giá)
7.5