Đang Thực Hiện

127402 Jobsmanager

Hi,

I need a php script to easy manage jobs, webbased.

Further details are in attachement.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: webbased php, webbased, ajax manage

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1873570