Đang Thực Hiện

139735 Kijiji Clone

If you are familiar with [url removed, login to view] then please bid on this project. Only difference is that visitor can choose a college instead of picking a city.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: Kijiji, www kijiji, ```````````````` kijiji, college project php ajax, college project php, project php college, ajax college, kijiji ajax, php kijiji clone, php kijiji, php college project, kijiji ca, clone kijiji php, city ajax, kijiji php, kijiji project, kijiji com, kijiji clone php, city clone, bid kijiji, clone kijiji, kijiji clone

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #1885910