Đang Thực Hiện

127609 Make changes and finish projec

I need few changes to be done on short term to a php project.

I have described them in attached briefing.

Pls tell me when you can have it done

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: Few changes, make attached, ajax tell

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1873777

Đã trao cho:

flashzeus

Hi! Ready work. Denis. With best regards.

$200 USD trong 4 ngày
(194 Đánh Giá)
7.6