Đã hoàn thành

Module for SobiPro SubCategories with most entries

Hi,

I need a Module for Joomla 2.5, to display the 25 SobiPro Categories with most entries.

Example:

My Categories are so structured:

a

|_auto (13)

|_automobil (20)

|_etc

b

|_Bank (30)

|_bäckerei (13)

|_etc

c...

|_...

r

|_Restaurants (45)

|_Restaurants-Deutsche Küche (10)

|_Restaurants-Griechisch (20)

|_Restaurants-Mexikanisch (12)

|_Restaurants-Japanisch (13)

|_Restaurierung (76)

|_ etc

I want a Module to display only the Subcategories (not Categories a,b, c or sub-subcategories):

Restaurierung (76)

Restaurants (45)

Bank (30)

automobil (20)

auto (13)

bäckerei (13)

Thanks in advanced

Kĩ năng: AJAX, Joomla, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: subcategories sobipro, sobipro, my entries, most, auto sub, sobipro ajax, joomla ajax categories, subcategories, sub module, joomlus, joomla sobipro module, sobipro entries category subcategories, publish modules sobipro module page, sobipro module search, display number entries category sobipro, joomla ajax module, ajax categories joomla, sobipro module, sobipro subcategories, sobipro joomla

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Duesseldorf, Germany

ID dự án: #1741412

Được trao cho:

terrycoder

Please let me help you, thanks!

€50 EUR trong 2 ngày
(108 Đánh Giá)
6.4

9 freelancer đang chào giá trung bình €95 cho công việc này

AtlanticSoft

Hi please check pmb for details

€100 EUR trong 3 ngày
(168 Nhận xét)
7.8
rabbul

Please check PMB

€75 EUR trong 1 ngày
(342 Nhận xét)
7.6
onenonly

Consider it done ;)

€69 EUR trong 3 ngày
(83 Nhận xét)
6.6
KRodri

Hello I can do this project Thanks

€50 EUR trong 2 ngày
(35 Nhận xét)
5.5
aasfalcon

Can be done.

€50 EUR trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.1
CDKO4a1y3

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

€250 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
proger1988

Hi. I have worked with SOBI. Please contact with me.

€60 EUR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Svety

I can do this module.

€150 EUR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0