Đang Thực Hiện

186223 need same function only

I need a script similar to the site listed in the attatched text file. Please read it carefully!!!!!! Thank You!

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: similar function, read text file ajax, ajax read file, thatrockz, ajax read text

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Merrick, United States

ID dự án: #1932435