Đang Thực Hiện

Online dictionary website.

I need a dictionary website with real time lookup ( like google instant ). I need the data from Mac OS dictionary. Anyone can extract the data from Mac os dictionary and build a dictionary website please help me. Thank you

Kỹ năng: AJAX, Mac OS, MySQL, PHP

Xem thêm: php help online, i need a dictionary, google os, 34 website, google online, online php help, dictionary, website dictionary, php dictionary lookup, need extract website, website lookup, google instant, extract mac, php dictionary website, php ajax dictionary, php ajax google, php dictionary, php ajax lookup, build ajax website online, dictionary php ajax, extract google data, website os, extract lookup, extract data website ajax, build dictionary

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

Mã Dự Án: #1079176

Đã trao cho:

PatelBpoServices

Please check PMB, lets start with professionals!

$300 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $275 cho công việc này

desireds

We Provide what you Desire..

$300 USD trong 10 ngày
(13 Đánh Giá)
5.0
StartMyForum

[url removed, login to view]

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ganganesh

I am ready to begin for more please check [url removed, login to view] you

$250 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0