Đang Thực Hiện

325003 Open Goo

The project consist of editing and improving the Open Goo open source platform

We require a person that has enough experience to start work on this application asap

regards,

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: goo, open platform, php ajax open source, open source application, open source ajax

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Beirut, Lebanon

ID dự án: #2070810