Đang Thực Hiện

Paypal API expert - Bug fix

I'm having an issue with the "invalid postal code in billiing address" issue. Please make sure this is fixed. Should be pretty straight forward.

Thanks

Kỹ năng: AJAX, HTML, MySQL, PayPal API, PHP

Xem thêm: make paypal, paypal api issue, fix an issue, api expert, paypal api code php, paypal php expert, paypal code expert, paypal issue, bug fixed, api code, fix bug code, code paypal php, php ajax paypal, bug code, api fix, fix ajax, fix api php, paypal api code, address postal code, code paypal, ajax fix paypal, php code bug, paypal code php, paypal address, ajax paypal api

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) jacksonville, United States

Mã Dự Án: #1073226

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

yunussaha

Hi Dear, please check pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(95 Đánh Giá)
6.7
sharkares

Hi, please check your pm, thank you

$50 USD trong 1 ngày
(31 Đánh Giá)
6.2
puppetweb

Hello, I can do this right now! Easy fix.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4
script4u

Let's start.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0