Đã hoàn thành

Php Classifieds Modification

I need a small xml jquery autofill application to run within my classifieds script. Please ask me for details.

It's a xml sheet of car makes and models and I need to have it autofill certain fields when adding vehicles, or searching for vehicles

Kỹ năng: AJAX, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: Classifieds, car classifieds, jquery sheet, xml car, ajax classifieds script, ajax script classifieds, classifieds script modification, autofill script php, jquery xml ajax, car models makes, classifieds jquery, jquery modification, unihost, jquery run script, autofill ajax php script, php ask xml, script ajax modification, jquery classifieds, car modification, modification ajax php, xml ajax jquery, ajax php jquery, classifieds script ajax, modification xml, xml jquery

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Krugersdorp, South Africa

Mã Dự Án: #1691917

Đã trao cho:

whitestardev

Hi. I can help you. Please check PM. Thanks.

$120 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.9

7 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

keiespro

Hello. I can do it. Give me some more detail. Thanks.

$70 USD trong 2 ngày
(130 Đánh Giá)
6.4
phpprogramming

please check PM for details

$55 USD trong 1 ngày
(50 Đánh Giá)
5.7
svkn

PHP & Ajax expert here. Please check PMB

$55 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
4.0
muhammedmbassem

JQuery Exp 3 years

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rtypmvbgh

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
JOW4Kc8r6

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DavidCosta85

Please see private message!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0