Đang Thực Hiện

165707 php database buttons with ajax

same as before's message board. will select if you agree.

did you check out the database?

thanks

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: message board php, php ajax message board, check database, database check, select ajax php, select ajax database, php ajax message, ajax php database, php ajax select, board ajax php, database ajax , message board ajax php, check ajax database, check php database, select ajax, ajax database, message board ajax, zoolancer, ajax message, ajax select, ajax check, ajax message board

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #1911898

Đã trao cho:

Troya

thank you :)

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4