Đã hoàn thành

php expert for Adquick script - URGENT-

I need urgently php expert to solve few bugs on Adquick script (see [url removed, login to view])

and also in extra write me addon for affiliate system.

This script is an Admarket script.

If you are experienced in this kind of script. show what you have done.

Immediate work to be done.

Kĩ năng: AJAX, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php solve, php affiliate system, php expert need, expert affiliate php, need php expert , affiliate expert, expert php ajax, system expert, ajax php expert, php ajax system, adquick phplemon, php script modified expert, expert affiliate, script adquick, phplemon com, phplemon adquick, php expert system, kind system php, extra php, expert bugs, affiliate system script, bugs script, urgent immediate, php addon script, ajax expert system

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) la mesa, Israel

ID dự án: #1072203

Được trao cho:

rchaplin

Hey there. Here's my bid.

$150 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
6.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

Ekushey

Please let me know what is the problem?

$50 USD trong 0 ngày
(101 Nhận xét)
5.6
vunv

Check your PMB

$30 USD trong 1 ngày
(28 Nhận xét)
4.5