Đang Thực Hiện

147772 php Twitter Clone Needed

Hi i am looking for a simple php/mysql clone of [url removed, login to view]

I need the job complete asap, if anyone can help please let me know.

I will be paying via scriptlance escorw.

Thankyou for your time

Tony

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: tony, job twitter, simple twitter php, twitter help, clone php ajax, twitter simple, twitter job, php ajax twitter clone, need scriptlance clone, simple ajax mysql php, asap twitter, twitter ajax php, php twitter mysql, twitter ajax, ajax twitter clone, ajax twitter, twitter php ajax clone, simple php ajax mysql, twitter php mysql, php mysql clone, scriptlance php, php ajax help, simple php help, ajax php simple, php mysql twitter

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1893951