Đang Thực Hiện

122977 Portal like goodreads

I need a portal like [url removed, login to view] - with excact the same design and functionalities.

Best regards, Susan.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: goodreads com, susan, goodreads, need design portal, best portal design, ajax php portal, ajax portal php, php portal ajax, php ajax portal, ajax portal, portal ajax

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Germany

ID dự án: #1869143