Đang Thực Hiện

Prestashop customized paypal module 2

Customized prestashop paypal module part 2.

- reflect paypal service charges on invoices and order backend

- installation, testing and debugging of prestashop customized paypal module part 1

Kỹ năng: AJAX, MySQL, PHP, Prestashop, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: customized paypal prestashop, prestashop paypal module, paypal pending order, paypal order pending, debugging service, backend module, paypal charges, prestashop module, customized order, prestashop installation module, php paypal backend, ajax module prestashop, paypal order, backend testing, php ajax paypal, php backend service, service prestashop, customized backend, prestashop php module, paypal prestashop module, paypal module prestashop, prestashop ajax module, prestashop order, debugging prestashop, paypal module php

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1075180

Đã trao cho:

erasoft

Hi, Lets start it and end it on time. Thank you

$65 USD trong 1 ngày
(105 Đánh Giá)
7.0