Đã hoàn thành

Prestashop customized paypal module 2

Customized prestashop paypal module part 2.

- reflect paypal service charges on invoices and order backend

- installation, testing and debugging of prestashop customized paypal module part 1

Kĩ năng: AJAX, MySQL, PHP, Prestashop, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: customized paypal prestashop, prestashop paypal module, paypal pending order, paypal order pending, debugging service, backend module, paypal charges, prestashop module, module prestashop, customized order, prestashop|, prestashop installation module, php paypal backend, ajax module prestashop, paypal order, backend testing, php ajax paypal, php backend service, service prestashop, customized backend, prestashop php module, paypal prestashop module, module module prestashop, paypal module prestashop, prestashop ajax module

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1075180

Được trao cho:

erasoft

Hi, Lets start it and end it on time. Thank you

$65 USD trong 1 ngày
(105 Đánh Giá)
7.0