Đang Thực Hiện

126602 Private project to EZONE

Private project to EZONE

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

ID dự án: #1872769

Được trao cho:

ezonesolutions

Greetings, As,discussed.

$1900 USD trong 63 ngày
(336 Đánh Giá)
8.7