Đang Thực Hiện

Private Project for nikosms

as discussed previously in our discussions here at [url removed, login to view] is this 100 characters yet? Almost. Yes!

Kỹ năng: AJAX, Drupal, Joomla, PHP, WordPress

Xem thêm: private 100, private project freelancer, freelancer characters, quamchatka, project private, freelancer private, freelancer private project, project private villa, characters project, project private chat room, wow project private server, ajax php yes

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) AOR, United States

Mã Dự Án: #1691269

Đã trao cho:

nikosms

as discussed

$45 USD trong 6 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

ehfefher

PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0