Đang Thực Hiện

152452 PSD/PNG Slicer

I have a few PSD/PNG layouts and I need them proficiently sliced into CSS.

If you are interested, contact me here and we'll go from there.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem nhiều hơn: voipman, png, png php, slicer css, contact psd, png psd, css png, layouts ajax, ajax psd, slicer, psd sliced, psd sliced css, ajax layouts, layouts png, psd slicer, sliced psd, Layouts psd, psd png, psd layouts, png sliced, png css, psd ajax, png layouts, css slicer

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Private, United States

ID dự án: #1898633