Đã hoàn thành

rebuild flash menu in jquery/css

hi,

i need following flash elements to be rebuilt in jquery/css:

1. [url removed, login to view] (main menu)

2. [url removed, login to view] (tab menu)

3. [url removed, login to view] (should look like this example: [url removed, login to view])

-- meaning that there are no sub pages only a jquery slider

please send a working example,

thanks alex

Kỹ năng: AJAX, jQuery / Prototype, PHP

Xem thêm: jquery flash menu, jquery 2.1 0, jquery 2.0 3, jquery 2, no jquery, jquery com, jquery, jquery slider, jquery c, c jquery, elements css, jquery css slider, jquery slider css, jquery elements, main menu css, php jquery ajax slider, flash jquery slider example, flash slider jquery example, jquery example, jquery css php, rebuild jquery, php css menu, slider css, slidedeck, css tab menu

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) new york, Finland

Mã Dự Án: #1054284

Đã trao cho:

jdorantes

I can help you with this one

$60 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
3.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

acesolution

Lets do it now....thanks

$50 USD trong 1 ngày
(125 Đánh Giá)
6.7
nighthunter

ready to start

$100 USD trong 2 ngày
(27 Đánh Giá)
6.6
chiuaua27

Check PMB ! :)

$100 USD trong 5 ngày
(16 Đánh Giá)
4.3
Solithus

ready to start, 100% CSS and JQuery and if you want only CSS3.

$65 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Amaz1ng

Hello, I am very experienced in this type of work and I would be willing to work on your project. Thanks in advance.

$80 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0