Đã hoàn thành

Seasonal banner script.

Very simple script needed, should take less than 10 minutes scripting, so it's very low budget: 10 USD.

...easy money.

The script should call or load an external .php file for each season or per 4 months.

For example:

During the winter period, it should load winter.php.

During the spring period, it should load spring.php.

During the summer period, it should load summer.php.

During the autumn period, it should load autumn.php.

I am going to place the file on my website, so it should load the appropiate banner for each season.

Like said it's a very easy assignment for PHP codes, the skill I lack.

Budget: 10 USD.

Kĩ năng: AJAX, HTML, PHP

Xem nhiều hơn: spring for php, winter, seasonal, autumn, script load, ajax call php, place banner website, money assignment, script usd, easy assignment, simple assignment php, per banner, assignment money, script needed website, banner script website, simple budget assignment, php simple codes, money per call, ajax load, easy money php

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Roosendaal, Netherlands

ID dự án: #1022305

Được trao cho:

MiloshSr

Hi, i can finish it right now.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

harish1984

Hi, Ready to start now only $10, Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(76 Nhận xét)
6.2