Đã hoàn thành

9462 shopping site (for teckfusion)

As discussed with teckfusion.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem nhiều hơn: shopping site php, ajax shopping php, shopping ajax php, teckfusion, shopping site, php ajax shopping, ajax shopping

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) United States

ID dự án: #1760329

Được trao cho:

TeckfusionS

As discussed. Thank you!

$750 USD trong 12 ngày
(13 Đánh Giá)
6.0