Đang Thực Hiện

159212 Softbiz Wordpress Intergration

Need intergration between Softbiz Plus and Wordpress 2.21.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: softbiz, wordpress intergration, softbiz plus, wordpress plus

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) las vegas,

ID dự án: #1905401

Được trao cho:

sdadesky

Here's a summary of what we propose to do for you at a cost of $130. 1) Setup Wordpress and Classified Ads from SoftBizSolutions. 2) Apply wordpress theme you select 3) Bind classified ads ap into wordpress site a Thêm

$130 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0