Đã hoàn thành

tinymce customize, drop down image list, text box

Dear sir,

I'm looking for someone can work on tinymce customize, drop down image list and text box like facebook. Pls see my attach file.

Chalat

Kĩ năng: AJAX, CSS, HTML, jQuery / Prototype, PHP

Xem nhiều hơn: tinymce drop image, drop tinymce, php drop list, ajax php image, drop list php, facebook image text, image list, php ajax drop list, attach file php, php pls file, php image facebook, doodern, ajax drop image, php image tinymce, image facebook, drop list, ajax drop, ajax box facebook, ajax facebook drop, php tinymce image, list php ajax, text image facebook, facebook php image, drop box php, list box php

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Bangkok, Thailand

ID dự án: #1603763

Được trao cho:

ProgPro117

Ready to start now!

$150 USD trong 2 ngày
(38 Đánh Giá)
6.0