Đang Thực Hiện

153462 want Wirei(dot)com Clone

We need a clone of [url removed, login to view] or [url removed, login to view] with good adminitration interface.

It's completly ajax powered.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: clone php ajax, netvibes clone php, www dot com, netvibes com, com interface, php netvibes clone, dot com, netvibes, clone netvibes, netvibes clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1899645