Đã hoàn thành

162570 Web Design Phase 3

Specifications as agreed.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: design phase, design agreed, ajax web design, web design ajax, design phase web design, web design specifications

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét )

ID dự án: #1908760

Được trao cho:

$875 USD trong 15 ngày
(27 Đánh Giá)
6.7