Đang Thực Hiện

153699 Barter Exchange

Require a fully functional Barter Trading Program with user and Admin functionality.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: barter, trading exchange, exchange trading, barter php, php barter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Auckland, New Zealand

Mã Dự Án: #1899882

Đã trao cho:

desperadov2

Please see PMB for more details.

$7500 USD trong 77 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0