Đang Thực Hiện

153699 Barter Exchange

Require a fully functional Barter Trading Program with user and Admin functionality.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: barter, trading exchange, exchange trading, barter php, php barter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Auckland, New Zealand

ID dự án: #1899882

Được trao cho:

desperadov2

Please see PMB for more details.

$7500 USD trong 77 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0