Đã hoàn thành

326179 Basic Web Template

I have a quick job for a website template.

Please review the attached visual for reference.

I will supply Photoshop PSDs to the winning bidder.

I require the template to be coded in HTML, CSS and Javascript (for the dropdown menu).

Any question please contact me ASAP.

Many thanks and good luck!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: visual basic web, review template, job visual basic, basic web, Basic photoshop, quick css review, web menu css, contact dropdown, basic review, basic javascript, review template php, web template html css, javascript question template, html javascript website template, javascript basic template, html css photoshop web, web template css, contact template css, dropdown css menu, html web template

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét )

ID dự án: #2071986

Được trao cho:

undoojob

lets do it.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0