Đã hoàn thành

326846 captcha mod

Need to have my "captcha" box size increased on member sign up page. It is WAY too small. Website is using PHP izabi.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: my captcha, captcha box, website captcha , php izabi, captcha small, captcha sign, size mod, website mod, small captcha, izabi mod, captcha website, izabi, small mod

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Chicago,

ID dự án: #2072653

Được trao cho:

bitbelt

Dear Sir, I am ready to start the work. Please check my pm. Thanks.

$25 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
3.9